Bass pro 463 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft Bass Pro 463 är vår minsta båt i Bass Pro-serien. Modellen är utrustad med förvaringsbox för fiskespö, två förvaringsboxar fram och en i mitten. Två låsbara lock på baksidan för bränsletank och batteri. Det finns även en livewell tank för fiskens välbefinnande.

..

Alloycraft Bass Pro 463 is our smallest boat in the Bass Pro series. This model is equipped with one box with space for fishing rods, two boxes in the front and one in the middle. Two lockable lids in the rear for fuel tank and battery. It’s also equipped with a livewell tank for the fishes well-being.

..

Alloycraft Bass Pro 463 is our smallest boat in the Bass Pro series. This model is equipped with one box with space for fishing rods, two boxes in the front and one in the middle. Two lockable lids in the rear for fuel tank and battery. It’s also equipped with a livewell tank for the fishes well-being.

..

Alloycraft Bass Pro 463 is our smallest boat in the Bass Pro series. This model is equipped with one box with space for fishing rods, two boxes in the front and one in the middle. Two lockable lids in the rear for fuel tank and battery. It’s also equipped with a livewell tank for the fishes well-being.

..

Alloycraft Bass Pro 463 is our smallest boat in the Bass Pro series. This model is equipped with one box with space for fishing rods, two boxes in the front and one in the middle. Two lockable lids in the rear for fuel tank and battery. It’s also equipped with a livewell tank for the fishes well-being.

....

....

Pris: 89 900 SEK

..

Price: 8990 EURO

..

Price: 89 900 NOK

..

Price: 8990 EURO

..

Price: 8990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

4.63 m

2.14 m

364 kg

25 cm

2,5 mm

2,5 mm

....4 personer..4 people..4 people..4 people..4 people....

125 kw

60 hp

465 kg

Aluminium

C

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….


Bass pro lineup.png