Bass pro 498 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft Bass Pro 498 är vår mellersta båt i pro-serien, med samma egenskaper som den mindre båten.

Denna båt har 3 sittplatser och är utrustad med en inbyggd tank för bränsle, en central förvaringsbox för fiskespö, 2 sidoboxar för bete samt 3 förvaringsboxar bakom sätena tillsammans med en livewell tank med kontinuerligt vattenutbyte.

..

Alloycraft Bass Pro 498 is the middle boat in the pro series, with the same properties as the smaller boat. This boat is equipped with a built-in tank for fuel and 3 seats a central storage box for rods ,2 side boxes in the front for baits, 3 boxes behind the seats and an livewell tank with contionious water exchange.

..

Alloycraft Bass Pro 498 is the middle boat in the pro series, with the same properties as the smaller boat. This boat is equipped with a built-in tank for fuel and 3 seats a central storage box for rods ,2 side boxes in the front for baits, 3 boxes behind the seats and an livewell tank with contionious water exchange.

..

Alloycraft Bass Pro 498 is the middle boat in the pro series, with the same properties as the smaller boat. This boat is equipped with a built-in tank for fuel and 3 seats a central storage box for rods ,2 side boxes in the front for baits, 3 boxes behind the seats and an livewell tank with contionious water exchange.

..

Alloycraft Bass Pro 498 is the middle boat in the pro series, with the same properties as the smaller boat. This boat is equipped with a built-in tank for fuel and 3 seats a central storage box for rods ,2 side boxes in the front for baits, 3 boxes behind the seats and an livewell tank with contionious water exchange.

....

....

Pris: 129 900 SEK

..

Price: 12 990 EURO

..

Price: 129 900 NOK

..

Price: 12 990 EURO

..

Price: 12 990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

4.98 m

2.24 m

450 kg

25 cm

3 mm

2,5 mm

....4 personer..4 people..4 people..4 people..4 people....

165 kw

115 hp

525 kg

Aluminium

C

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….


Bass pro lineup.png