Bass pro 530 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft Bass Pro 530 är den största båten i Bass Pro-serien och har samma utrustning som de mindre båtarna.

Denna båt är godkänd för en 150 hk motor bakom båten vilket garanterar mycket bra hastighetsresurser. Den här båten har också dubbla pulpeter och en inbyggd tank för bränsle. Den är utrustad med lådor och förvaringsboxar precis som Bass Pro-498.

..

Alloycraft Bass Pro 530 is the biggest boat in the Bass Pro series and is equipped with the same properties as the smaller ones.

This boat is approved to have a 150 Hp engine behind which guarantees very good speed resources. This boat also has double pulpits and an in-built tank for fuel. It is equipped with Boxes and storage pods/boxes like the Bass Pro 498.

..

Alloycraft Bass Pro 530 is the biggest boat in the Bass Pro series and is equipped with the same properties as the smaller ones.

This boat is approved to have a 150 Hp engine behind which guarantees very good speed resources. This boat also has double pulpits and an in-built tank for fuel. It is equipped with Boxes and storage pods/boxes like the Bass Pro 498.

..

Alloycraft Bass Pro 530 is the biggest boat in the Bass Pro series and is equipped with the same properties as the smaller ones.

This boat is approved to have a 150 Hp engine behind which guarantees very good speed resources. This boat also has double pulpits and an in-built tank for fuel. It is equipped with Boxes and storage pods/boxes like the Bass Pro 498.

..

Alloycraft Bass Pro 530 is the biggest boat in the Bass Pro series and is equipped with the same properties as the smaller ones.

This boat is approved to have a 150 Hp engine behind which guarantees very good speed resources. This boat also has double pulpits and an in-built tank for fuel. It is equipped with Boxes and storage pods/boxes like the Bass Pro 498.

....

....

Pris: 149 900 SEK

..

Price: 14 990 EURO

..

Price: 149 900 NOK

..

Price: 14 990 EURO

..

Price: 14 990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

5.32 m

2.30 m

570 kg

30 cm

3 mm

2,5 mm

....4 personer..4 people..4 people..4 people..4 people....

214 kw

150 hp

574 kg

Aluminium

C

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….


Bass pro lineup.png