Deka330 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft DEKA 330 är den minsta båten i DEKA-serien. Den kan enkelt transporteras av två personer och kräver ingen släpvagn om du har tillräckligt starkt takräcke på bilen. En oberoende båt redo att använda var du vill, när du vill!

DEKA-330 är förberedd för en frammonterad motor. En pluginbas för framstolen är förmonterad och stolen kan lika enkelt sättas dit, som tas bort.

..

Alloycraft DEKA 330 is the smallest boat in the DEKA-series. It can easily be carried away by two people and does not require a trailer if you have a sufficiently strong roof rack. A independent boat redy to use everywhere!

The Alloycraft DEKA Series 330 is already prepared for a front mounted engine. A plugin base for the front chair is already pre-assembled and can easely be removed.

..

Alloycraft DEKA 330 is the smallest boat in the DEKA-series. It can easily be carried away by two people and does not require a trailer if you have a sufficiently strong roof rack. A independent boat redy to use everywhere!

The Alloycraft DEKA Series 330 is already prepared for a front mounted engine. A plugin base for the front chair is already pre-assembled and can easely be removed.

..

Alloycraft DEKA 330 is the smallest boat in the DEKA-series. It can easily be carried away by two people and does not require a trailer if you have a sufficiently strong roof rack. A independent boat redy to use everywhere!

The Alloycraft DEKA Series 330 is already prepared for a front mounted engine. A plugin base for the front chair is already pre-assembled and can easely be removed.

..

Alloycraft DEKA 330 is the smallest boat in the DEKA-series. It can easily be carried away by two people and does not require a trailer if you have a sufficiently strong roof rack. A independent boat redy to use everywhere!

The Alloycraft DEKA Series 330 is already prepared for a front mounted engine. A plugin base for the front chair is already pre-assembled and can easely be removed.

....

....

Pris: 24 900 SEK

..

Price: 2490 EURO

..

Price: 24 900 NOK

..

Price: 2490 EURO

..

Price: 2490 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

3.30 m

1.30 m

82 kg

10 cm

1,1 mm

1,1 mm

....2 personer..2 people..2 people..2 people..2 people....

3,7 kw

5 hk

200 kg

Aluminium

D

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….