Deka365 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft DEKA 365 har samma fördelar som DEKA-330. Den kan enkelt transporteras av två personer och kräver ingen släpvagn om ett tillräckligt starkt takräcke eller ett tillräckligt stort lastutrymme är tillgängligt. DEKA-365 är precis som övriga båtar i DEKA-serien, redan förberedd för en frammonterad motor.

..

Alloycraft DEKA 365 has the same benefits like DEKA-330. It can be easily carried by two people and does not require a trailer if a sufficiently strong roof rack or a sufficiently large load compartment is available.

The Alloycraft DEKA Series 365 is already prepared for a front mounted engine.

..

Alloycraft DEKA 365 has the same benefits like DEKA-330. It can be easily carried by two people and does not require a trailer if a sufficiently strong roof rack or a sufficiently large load compartment is available.

The Alloycraft DEKA Series 365 is already prepared for a front mounted engine.

..

Alloycraft DEKA 365 has the same benefits like DEKA-330. It can be easily carried by two people and does not require a trailer if a sufficiently strong roof rack or a sufficiently large load compartment is available.

The Alloycraft DEKA Series 365 is already prepared for a front mounted engine.

..

Alloycraft DEKA 365 has the same benefits like DEKA-330. It can be easily carried by two people and does not require a trailer if a sufficiently strong roof rack or a sufficiently large load compartment is available.

The Alloycraft DEKA Series 365 is already prepared for a front mounted engine.

....

....

Pris: 29 900 SEK

..

Price: 2990 EURO

..

Price: 29 900 NOK

..

Price: 2990 EURO

..

Price: 2990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

3.65 m

1.32 m

86 kg

9 cm

1,1 mm

1,1 mm

....2 personer..2 people..2 people..2 people..2 people....

3,7 kw

5 hp

200 kg

Aluminium

D

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….