Deka395 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft DEKA 395 är bekväm att bära tack vare de fyra handtagen och kan transporteras till dina hot spots för hand. Denna båt är precis som övriga båtar i DEKA-serien förberedda för en frammonterad motor. Denna modell är även utrustad med ett generöst kastdäck fram och bak.

..

Alloycraft DEKA 395 is comfortable to wear thanks to the four handles and is possible to carry away to the hotspot by hand. This boat is like the others prepared for a front mounted engine.

This model is also equipped with a generous casting deck at front and rear.

..

Alloycraft DEKA 395 is comfortable to wear thanks to the four handles and is possible to carry away to the hotspot by hand. This boat is like the others prepared for a front mounted engine.

This model is also equipped with a generous casting deck at front and rear.

..

Alloycraft DEKA 395 is comfortable to wear thanks to the four handles and is possible to carry away to the hotspot by hand. This boat is like the others prepared for a front mounted engine.

This model is also equipped with a generous casting deck at front and rear.

..

Alloycraft DEKA 395 is comfortable to wear thanks to the four handles and is possible to carry away to the hotspot by hand. This boat is like the others prepared for a front mounted engine.

This model is also equipped with a generous casting deck at front and rear.

....

....

Pris: 32 900 SEK

..

Price: 3290 EURO

..

Price: 32 900 NOK

..

Price: 3290 EURO

..

Price: 3290 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

3.95 m

1.32 m

113 kg

8 cm

1,4 mm

1,4 mm

....2 personer..2 people..2 people..2 people..2 people....

7,3 kw

9,9 hk

250 kg

Aluminium

D

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….