Deka445 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft DEKA-445 är den största båten i DEKA-serien och är en mycket prisvärd båt för sin klass. Fullt utrustat med ett kastdäck på nästan 7 m², livewell tank och förberedelse för frammonterad motor. DEKA-445 har en hög lastkapacitet på 345 kg och kan hantera motorer upp till 15 hk.

..

Alloycraft DEKA-445 is a very affordable boat in this class. Fully equipped with a casting deck of almost 7 m², livewell tank and preparation for front mounted engine.

The DEKA-445 has a high load capacity of 345kg and can handle engines up to 15hp.

..

Alloycraft DEKA-445 is a very affordable boat in this class. Fully equipped with a casting deck of almost 7 m², livewell tank and preparation for front mounted engine.

The DEKA-445 has a high load capacity of 345kg and can handle engines up to 15hp.

..

Alloycraft DEKA-445 is a very affordable boat in this class. Fully equipped with a casting deck of almost 7 m², livewell tank and preparation for front mounted engine.

The DEKA-445 has a high load capacity of 345kg and can handle engines up to 15hp.

..

Alloycraft DEKA-445 is a very affordable boat in this class. Fully equipped with a casting deck of almost 7 m², livewell tank and preparation for front mounted engine.

The DEKA-445 has a high load capacity of 345kg and can handle engines up to 15hp.

....

....

Pris: 39 900 SEK

..

Price: 3990 EURO

..

Price: 39 900 NOK

..

Price: 3990 EURO

..

Price: 3990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

4.45 m

1.55 m

167 kg

10 cm

2 mm

2 mm

....3 personer..3 people..3 people..3 people..3 people....

12 kw

16 hp

345 kg

Aluminium

D

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….