Header båtrubruk J370.jpg
 

....

Alloycraft J370 är en robust båt i den populära klassen strax under 4 meter. En långriggad båt som klarar 3 personer. Denna båt fungerar lika bra med en elmotor som med en mindre utombordsmotor upp till 15hk. Helsvetsad utan en enda nit. 

Alloycraft J370 passar lika bra som roddbåt eller motorbåt och är en bra instegsmodell i båtlivet.
Det är en planande båt som gör sig bra i mindre sjöar och lite lugnare vattendrag. Denna båt är lätthanterad vid sjösättning och dessutom en positiv upplevelse att köra då den är väldigt smidig. Chassit är robust och helsvetsat samt har flytelement i tofterna vilket gör den praktiskt taget osänkbar. Alloycraft  är tillverkade av Marinaluminium, ett material som har  hög korrosionsbeständighet samt hög beständighet mot utmattning.

Alloycraft J370 är CE-märkt i kategori D, “Skyddade farvatten”.

..

Alloycraft 370 is robust aluminium boat. IT has long transom and has capacity for 3 people. This boat works excellent with electric engines or outboard engine up to 15hp. Alloycraft is fully welded without rivets.

Alloycraft J370 fits just as well as rowing boat or motorboat and is a good entry model in boating.

It's a planing boat that works well in smaller lakes and a bit calmer watercourses. This boat is easy-to-handle at launch and also a positive experience to drive as it is very smooth. The chassis is sturdy and fully welded and has floating elements in the tops, making it virtually impossible. Alloycraft is made of marinaluminium, a material that has high corrosion resistance and high resistance to fatigue.

Alloycraft J370 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft 370 is robust aluminium boat. IT has long transom and has capacity for 3 people. This boat works excellent with electric engines or outboard engine up to 15hp. Alloycraft is fully welded without rivets.

Alloycraft J370 fits just as well as rowing boat or motorboat and is a good entry model in boating.

It's a planing boat that works well in smaller lakes and a bit calmer watercourses. This boat is easy-to-handle at launch and also a positive experience to drive as it is very smooth. The chassis is sturdy and fully welded and has floating elements in the tops, making it virtually impossible. Alloycraft is made of marinaluminium, a material that has high corrosion resistance and high resistance to fatigue.

Alloycraft J370 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft 370 is robust aluminium boat. IT has long transom and has capacity for 3 people. This boat works excellent with electric engines or outboard engine up to 15hp. Alloycraft is fully welded without rivets.

Alloycraft J370 fits just as well as rowing boat or motorboat and is a good entry model in boating.

It's a planing boat that works well in smaller lakes and a bit calmer watercourses. This boat is easy-to-handle at launch and also a positive experience to drive as it is very smooth. The chassis is sturdy and fully welded and has floating elements in the tops, making it virtually impossible. Alloycraft is made of marinaluminium, a material that has high corrosion resistance and high resistance to fatigue.

Alloycraft J370 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft 370 is robust aluminium boat. IT has long transom and has capacity for 3 people. This boat works excellent with electric engines or outboard engine up to 15hp. Alloycraft is fully welded without rivets.

Alloycraft J370 fits just as well as rowing boat or motorboat and is a good entry model in boating.

It's a planing boat that works well in smaller lakes and a bit calmer watercourses. This boat is easy-to-handle at launch and also a positive experience to drive as it is very smooth. The chassis is sturdy and fully welded and has floating elements in the tops, making it virtually impossible. Alloycraft is made of marinaluminium, a material that has high corrosion resistance and high resistance to fatigue.

Alloycraft J370 is CE marked by category: D "Protected waters".

....

....

Pris: 22 900 SEK

..

Price: 2290 EURO

..

Price: 22 900 NOK

..

Price: 2290 EURO

..

Price: 2290 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

3.7

1.47

123

9.9 hk

15 hk

60

....3 personer..3 people..3 people..3 people..3 people..../ 345 kg

....Lång..Long..Long..Long..Long....

2 mm

47 cm

D - ....Skyddade farvatten..Protected waters..Protected waters..Protected waters..Protected waters....

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A.... (m)

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH.... (m)

....VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT.... (kg)

....REK. MOTOR..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE....

....MAX MOTOR..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE....

....MAX MOTORVIKT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT....

MAX BELASTNING INKL. MOTOR

....RIGG..RIG..RIG..RIG..RIG....

....SKROV TJOCKLEK..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS....

....INVÄNDIG FRIBORDSHÖJD..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT....

....CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY....