Header båtrubruk J410.jpg
 

....

Alloycraft J410 är en komplett, robust båt som går att utrusta med kastdäck. Klarar utombordsmotor upp till 25hk. Långriggad båt som är godkänd för 4 personer. En perfekt fritidsbåt för familjen men som går att utrusta ordentligt för den fiskeintresserade. Helsvetsad utan en enda nit. 

Alloycraft J410 är storebror till Alloycraft J370 och är det perfekta valet av båt i 4 meters klassen. 
En båt med trevlig karaktär för nöjen på sjön såsom fiske eller vattensport. Denna båt kan extrautrustas med smarta tillbehör såsom kastdäck, golv, styrpulpet m.m. och allt utan att borra eller göra åverkan på båten. De smarta railsen på båten fungerar som fästpunkter för alla tillbehör. Denna båt trivs bäst med en motor på 9.9-15 hk men vill man utöva vattensport så bör man montera en 25 hk motor .

Alloycraft J410 är  CE-märkt enligt kategori: D “Skyddade farvatten”.

..

Alloycraft J410 is a complete, sturdy boat that can be equipped with a deck deck. Ready outboard engine up to 25hp. Long-way boat that is approved for 4 persons. A perfect leisure boat for the family, but you can equip yourself well for the fish-lovers. Fully welded without a single rivet.

Alloycraft J410 is the big brother of the Alloycraft J370 and is the perfect choice of boat in the 4-meter class.

A boat with a nice character for fun on the lake such as fishing or water sports. This boat can be extra-equipped with smart accessories such as deck tires, floorboards, pulp pads etc. and everything without drilling or harming the boat. The smart rails on the boat serve as attachments for all accessories. This boat is best enjoyed with a 9.9-15 hp engine, but if you want to practice water sports, you should install a 25 hp engine.

Alloycraft J410 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft J410 is a complete, sturdy boat that can be equipped with a deck deck. Ready outboard engine up to 25hp. Long-way boat that is approved for 4 persons. A perfect leisure boat for the family, but you can equip yourself well for the fish-lovers. Fully welded without a single rivet.

Alloycraft J410 is the big brother of the Alloycraft J370 and is the perfect choice of boat in the 4-meter class.

A boat with a nice character for fun on the lake such as fishing or water sports. This boat can be extra-equipped with smart accessories such as deck tires, floorboards, pulp pads etc. and everything without drilling or harming the boat. The smart rails on the boat serve as attachments for all accessories. This boat is best enjoyed with a 9.9-15 hp engine, but if you want to practice water sports, you should install a 25 hp engine.

Alloycraft J410 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft J410 is a complete, sturdy boat that can be equipped with a deck deck. Ready outboard engine up to 25hp. Long-way boat that is approved for 4 persons. A perfect leisure boat for the family, but you can equip yourself well for the fish-lovers. Fully welded without a single rivet.

Alloycraft J410 is the big brother of the Alloycraft J370 and is the perfect choice of boat in the 4-meter class.

A boat with a nice character for fun on the lake such as fishing or water sports. This boat can be extra-equipped with smart accessories such as deck tires, floorboards, pulp pads etc. and everything without drilling or harming the boat. The smart rails on the boat serve as attachments for all accessories. This boat is best enjoyed with a 9.9-15 hp engine, but if you want to practice water sports, you should install a 25 hp engine.

Alloycraft J410 is CE marked by category: D "Protected waters".

..

Alloycraft J410 is a complete, sturdy boat that can be equipped with a deck deck. Ready outboard engine up to 25hp. Long-way boat that is approved for 4 persons. A perfect leisure boat for the family, but you can equip yourself well for the fish-lovers. Fully welded without a single rivet.

Alloycraft J410 is the big brother of the Alloycraft J370 and is the perfect choice of boat in the 4-meter class.

A boat with a nice character for fun on the lake such as fishing or water sports. This boat can be extra-equipped with smart accessories such as deck tires, floorboards, pulp pads etc. and everything without drilling or harming the boat. The smart rails on the boat serve as attachments for all accessories. This boat is best enjoyed with a 9.9-15 hp engine, but if you want to practice water sports, you should install a 25 hp engine.

Alloycraft J410 is CE marked by category: D "Protected waters".

....

....

Pris: 29 900 SEK

..

Price: 2990 EURO

..

Price: 29 900 NOK

..

Price: 2990 EURO

..

Price: 2990 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

4.1

1.67

200

15 hk

25 hk

82

....4 personer..4 people..4 people..4 people..4 people..../ 452 kg

....Lång..Long..Long..Long..Long....

2 mm

47 cm

D - ....Skyddade farvatten..Protected waters..Protected waters..Protected waters..Protected waters....

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A.... (m)

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH.... (m)

....VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT.... (kg)

....REK. MOTOR..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE....

....MAX MOTOR..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE....

....MAX MOTORVIKT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT....

MAX BELASTNING INKL. MOTOR

....RIGG..RIG..RIG..RIG..RIG....

....SKROV TJOCKLEK..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS....

....INVÄNDIG FRIBORDSHÖJD..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT....

....CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY....