Header båtrubruk J455.jpg
 

....

Alloycraft J455 bygger på samma rejäla stomme som Alloycraft 500. Mäter nästan 1.90 meter bred och den innovativa formen gör att båten får generösa mått invändigt. Långriggad rejäl fritidsbåt eller gedigen fiskebåt, vilken typ är du? Helsvetsad utan en enda nit med en skrovtjocklek på 2.5mm. 

Alloycraft J455 borgar för säker framfart då denna båt är mycket stabil vilket ger en trygg och välbalanserad gång. Med en motor på 40 hk och tre personer i båten når du ungefär 28 knops toppfart, båten är godkänd för 5 personer. Denna båt är också utbyggnadsbar med alla tillbehör om man vill förändra båten från exempelvis standardutrustning till fiskebåt.

Alloycraft J455 är CE-märkt enligt kategori: C “Kustfarvatten och inomskärs”.

..

Alloycraft J455 is based on the same rigid frame as Alloycraft 500. Measures almost 1.90 meters wide and the innovative shape allows the boat to get generous measurements inside. Long-row, sturdy pleasure boat or solid fishing boat, what type are you? Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J455 secures safe driving, as this boat is very stable, providing a safe and well-balanced ride. With a 40 hp engine and three people in the boat you reach about 28 knots top speed, the boat is approved for 5 people. This boat is also expandable with all accessories if you want to change the boat from, for example, standard equipment to fishing boat.

Alloycraft J455 is CE marked by category: C "Coastal Water and Intersection".

..

Alloycraft J455 is based on the same rigid frame as Alloycraft 500. Measures almost 1.90 meters wide and the innovative shape allows the boat to get generous measurements inside. Long-row, sturdy pleasure boat or solid fishing boat, what type are you? Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J455 secures safe driving, as this boat is very stable, providing a safe and well-balanced ride. With a 40 hp engine and three people in the boat you reach about 28 knots top speed, the boat is approved for 5 people. This boat is also expandable with all accessories if you want to change the boat from, for example, standard equipment to fishing boat.

Alloycraft J455 is CE marked by category: C "Coastal Water and Intersection".

..

Alloycraft J455 is based on the same rigid frame as Alloycraft 500. Measures almost 1.90 meters wide and the innovative shape allows the boat to get generous measurements inside. Long-row, sturdy pleasure boat or solid fishing boat, what type are you? Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J455 secures safe driving, as this boat is very stable, providing a safe and well-balanced ride. With a 40 hp engine and three people in the boat you reach about 28 knots top speed, the boat is approved for 5 people. This boat is also expandable with all accessories if you want to change the boat from, for example, standard equipment to fishing boat.

Alloycraft J455 is CE marked by category: C "Coastal Water and Intersection".

..

Alloycraft J455 is based on the same rigid frame as Alloycraft 500. Measures almost 1.90 meters wide and the innovative shape allows the boat to get generous measurements inside. Long-row, sturdy pleasure boat or solid fishing boat, what type are you? Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J455 secures safe driving, as this boat is very stable, providing a safe and well-balanced ride. With a 40 hp engine and three people in the boat you reach about 28 knots top speed, the boat is approved for 5 people. This boat is also expandable with all accessories if you want to change the boat from, for example, standard equipment to fishing boat.

Alloycraft J455 is CE marked by category: C "Coastal Water and Intersection".

....

....

Pris: 47 900 SEK

..

Price: 4790 EURO

..

Price: 47 900 NOK

..

Price: 4790 EURO

..

Price: 4790 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

4.55

1.88

290

40 hk

40 hk

121

....5 personer..5 people..5 people..5 people..5 people..../ 520 kg

....Lång..Long..Long..Long..Long....

2.5 mm

58 cm

C - ....Kustvatten och inomskärs..Coastal and inshore..Coastal and inshore..Coastal and inshore..Coastal and inshore....

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A.... (m)

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH.... (m)

....VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT.... (kg)

....REK. MOTOR..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE....

....MAX MOTOR..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE....

....MAX MOTORVIKT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT....

MAX BELASTNING INKL. MOTOR

....RIGG..RIG..RIG..RIG..RIG....

....SKROV TJOCKLEK..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS....

....INVÄNDIG FRIBORDSHÖJD..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT....

....CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY....