Header båtrubruk J500.jpg
 

....

Alloycraft J500 är vår största båt. Lång, bred och med riktigt fina sjöegenskaper. Långriggad båt som klarar upp till 50 hk och godkänd för 6 personer. Kan utrustas med kastdäck med ”live well”. Helsvetsad utan en enda nit med en skrovtjocklek på 2.5mm.

Alloycraft J500 är flaggskeppet i J serien som är godkänd för upp till 6 personer, mycket säker och sjöduglig båt. Bruka din Alloycraft J500 för  fisketuren, som arbetsbåt eller bara för rent nöjes skull, valet är ditt. Liksom övriga Alloycraft modeller är även denna båt utbyggnadsbar med våra tillbehör.

Alloycraft J500 är CE-märkt enligt kategori: C “Kustfarvatten och inomskärs”.

..

Alloycraft J500 is our largest boat. Long, wide and with really nice lake features. Long-crafted boat capable of up to 50 hp and approved for 6 people. Can be equipped with a "live well" deck. Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J500 is the J series flagship that is approved for up to 6 people, very safe and seaworthy boat. Use your Alloycraft J500 for fishing trips, like work boats or just for pleasure, the choice is yours. Like other Alloycraft models, this boat is also expandable with our accessories.

Alloycraft J500 is CE marked according to category: C "Coastal water and interior".

..

Alloycraft J500 is our largest boat. Long, wide and with really nice lake features. Long-crafted boat capable of up to 50 hp and approved for 6 people. Can be equipped with a "live well" deck. Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J500 is the J series flagship that is approved for up to 6 people, very safe and seaworthy boat. Use your Alloycraft J500 for fishing trips, like work boats or just for pleasure, the choice is yours. Like other Alloycraft models, this boat is also expandable with our accessories.

Alloycraft J500 is CE marked according to category: C "Coastal water and interior".

..

Alloycraft J500 is our largest boat. Long, wide and with really nice lake features. Long-crafted boat capable of up to 50 hp and approved for 6 people. Can be equipped with a "live well" deck. Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J500 is the J series flagship that is approved for up to 6 people, very safe and seaworthy boat. Use your Alloycraft J500 for fishing trips, like work boats or just for pleasure, the choice is yours. Like other Alloycraft models, this boat is also expandable with our accessories.

Alloycraft J500 is CE marked according to category: C "Coastal water and interior".

..

Alloycraft J500 is our largest boat. Long, wide and with really nice lake features. Long-crafted boat capable of up to 50 hp and approved for 6 people. Can be equipped with a "live well" deck. Fully welded without a single rivet with a hull thickness of 2.5mm.

Alloycraft J500 is the J series flagship that is approved for up to 6 people, very safe and seaworthy boat. Use your Alloycraft J500 for fishing trips, like work boats or just for pleasure, the choice is yours. Like other Alloycraft models, this boat is also expandable with our accessories.

Alloycraft J500 is CE marked according to category: C "Coastal water and interior".

....

....

Pris: 54 900 SEK

..

Price: 5490 EURO

..

Price: 54 900 NOK

..

Price: 5490 EURO

..

Price: 5490 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

5

1.88

326

40 hk

50 hk

125

....6 personer..6 people..6 people..6 people..6 people..../ 650 kg

....Lång..Long..Long..Long..Long....

2.5 mm

58 cm

C - ....Kustvatten och inomskärs..Coastal and inshore..Coastal and inshore..Coastal and inshore..Coastal and inshore....

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A.... (m)

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH.... (m)

....VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT.... (kg)

....REK. MOTOR..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE..RECOMMENDED ENGINE....

....MAX MOTOR..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE..MAX ENGINE....

....MAX MOTORVIKT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT..MAX ENGINE WEIGHT....

MAX BELASTNING INKL. MOTOR

....RIGG..RIG..RIG..RIG..RIG....

....SKROV TJOCKLEK..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS..HULL THICKNESS....

....INVÄNDIG FRIBORDSHÖJD..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT..INTERNAL FREEBOARD HEIGHT....

....CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY....