P-330 båtrubrik.jpg
 

....

Alloycraft P-330 är en lätt aluminiumbåt som ofta transporteras på taket på bilen. Tack vare lätt vikt och handtag framför och bakom båten kan 2 personer enkelt bära / flytta båten i och ut ur vattnet.

Fullsvetsad båt godkänd för 2 personer och 5 hk - Gå och utforska nya platser!

..

P-330 is a lightweight aluminum boat often transported on the roof rack on the car. Thanks to light weight and handles in front and rear of the boat, 2 people can easily carry/move the boat in and out of the water.

Fully welded boat approved for 2 people and 5hp - GO and Explore new places!

..

P-330 is a lightweight aluminum boat often transported on the roof rack on the car. Thanks to light weight and handles in front and rear of the boat, 2 people can easily carry/move the boat in and out of the water.

Fully welded boat approved for 2 people and 5hp - GO and Explore new places!

..

P-330 is a lightweight aluminum boat often transported on the roof rack on the car. Thanks to light weight and handles in front and rear of the boat, 2 people can easily carry/move the boat in and out of the water.

Fully welded boat approved for 2 people and 5hp - GO and Explore new places!

..

P-330 is a lightweight aluminum boat often transported on the roof rack on the car. Thanks to light weight and handles in front and rear of the boat, 2 people can easily carry/move the boat in and out of the water.

Fully welded boat approved for 2 people and 5hp - GO and Explore new places!

....

....

Pris: 12 900 SEK

..

Price: 1290 EURO

..

Price: 12 900 NOK

..

Price: 1290 EURO

..

Price: 1290 EURO

....

 
 

Tekniska data..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications..Technichal specifications….

3.30 m

1.30 m

48 kg

10 cm

1,1 mm

1,1 mm

....2 personer..2 people..2 people..2 people..2 people....

3,7 kw

5 hk

200 kg

Aluminium

D

 

 

 

 

....L.Ö.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A..L.O.A....

....BREDD..WIDTH..WIDTH..WIDTH..WIDTH....

VIKT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT..WEIGHT….

DJUPGÅENDE..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT..DRAUGHT….

SKROVTJOCKLEK BOTTEN..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS..HULL BOTTOMPLATE THICKNESS….

SKROVTJOCKLEK SIDA..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS..HULL SIDE PLATE THICKNESS….

ANTAL PASSAGERARE..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS..NUMBER OF PASSENGERS….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXIMALEFFEKT MOTOR..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER..MAXIMUM POWER….

MAXLAST..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD..MAXIMUM LOAD….

SKROVMATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL..HULL MATERIAL….

CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY..CE-MARKED BY CATEGORY….